کشور چین در ماه مارس حدود 8 میلیون تن صادرات داشته است. اگر با همین روند پیش روی کند صادرات خود را از 76 میلیون تن در سال به 100 میلیون تن افزایش خواهد داد.

به عبارتی اگر صادرات چین حدوداً 30 درصد افزایش داشته باشد، سهم سایر تولید کنندگان و صادرات کشورهای دیگر کاهش می یابد. از سوی دیگر با وجود شرایط موجود در انواع سایت های خبری تیتر هایی مانند صادرات صرفا از طریق بورس کالا یا توقف فروش مذاکره ای قرار داده شده است.


تولید و عرضه 467 هزار تن اسلب فولادی (تختال)، شمش بلوم و ورق فولادی در بورس کالا

تحلیل شرکت آهن اینفو با توجه به تجربه فروردین و اردیبهشت 1401 در زمینه بازار صادراتی شمش این است که چین به تدریج تمام بازار شمش و اسلب خاور دور را از سایر رقبا خواهد گرفت و قطعاً به سراغ حوزه خلیج فارس خواهد آمد.