کارشناس فروش ورق سیاه، اسید شویی و اسلب

کارشناس فروش ورق روغنی

کارشناس فروش گالوانیزه و رنگی

آدرس شرکت: اصفهان، خیابان سجاد، خیابان سپهسالار، ساختمان شهر ارا، طبقه اول، واحد 3
۰۳۱۳۶۶۰۵۳۹۰      ۰۳۱۳۶۶۰۵۳۹۱      ۰۳۱۳۶۶۰۵۳۹۲      ۰۳۱۳۶۶۰۵۳۹۳

ahaninfochannel      ahan_info


نمودار روند حجم عرضه به تقاضای محصولات فولاد مبارکه در بورس کالا چهار ماه ابتدایی سال  99

اطلاعات مچینگ در نمودار فوق لحاظ شده است.

میانگین قیمت کشف شده نماد گرم_B به تفکیک ماه چهار ماه ابتدایی سال 99

 اطلاعات مچینگ نیز لحاظ شده است.

نمودار روند حجم عرضه به تقاضای محصولات فولاد مبارکه در بورس کالا چهار ماه ابتدایی سال  99


اطلاعات مچینگ در نمودار فوق لحاظ شده است.

میانگین قیمت کشف شده نماد گرم_C به تفکیک ماه چهار ماه ابتدایی سال 99


 اطلاعات مچینگ نیز لحاظ شده است.

#آگاهانه_خرید_کنید