اطلاعات محصول
کد محصول 110
کارخانه شهرکرد
حالت رول
محل تحویل کارخانه
عرض 1250
ضخامت 0.5
تغییرات قیمت