اطلاعات محصول
کد محصول 40
کارخانه شهرکرد
حالت رول
محل تحویل کارخانه
عرض 1000
ضخامت 0.5
تغییرات قیمت