اطلاعات محصول
کد محصول 465
کارخانه خوزستان
ضخامت 200
تغییرات قیمت