اطلاعات محصول
کد محصول 466
کارخانه فولاد مبارکه
عرض null
ضخامت 200
تغییرات قیمت
تغییرات بورس "SM"