اطلاعات محصول
کد محصول 52
کارخانه شهرکرد
حالت رول
محل تحویل کارخانه
عرض 1250
ضخامت 1.25
تغییرات قیمت