اطلاعات محصول
کد محصول 56
کارخانه شهرکرد
حالت رول
محل تحویل کارخانه
عرض 1250
ضخامت 2
تغییرات قیمت