اطلاعات محصول
کد محصول 60
کارخانه تاراز
حالت رول
محل تحویل کارخانه
عرض 1000
ضخامت 0.55
تغییرات قیمت