اطلاعات محصول
کد محصول 621
کارخانه فولاد غرب
حالت رول
محل تحویل انبار تهران
عرض 1010
ضخامت 2.5
تغییرات قیمت
تغییرات بورس "HR"