اطلاعات محصول
کد محصول 69
کارخانه تاراز
حالت رول
محل تحویل کارخانه
عرض 1250
ضخامت 0.9
تغییرات قیمت