اطلاعات محصول
کد محصول 71
کارخانه تاراز
حالت رول
محل تحویل کارخانه
عرض 1250
ضخامت 1
تغییرات قیمت