اطلاعات محصول
کد محصول 73
کارخانه تاراز
حالت رول
محل تحویل کارخانه
عرض 1250
ضخامت 1.2
تغییرات قیمت