اطلاعات محصول
کد محصول 76
کارخانه تاراز
حالت رول
محل تحویل کارخانه
عرض 1000
ضخامت 2
تغییرات قیمت