گمانه زنی ها در خصوص نرخ پایه عرضه آتی ورق گرم شرکت فولاد مبارکه در بورس کالا :

بنا بر آخرین مصوبه ستاد تنظیم بازار در خصوص نحوه محاسبه نرخ پایه عرضه ورق کلاف گرم فولاد مبارکه بر اساس ۹۵ درصد میانگین نرخ ورق کلاف گرم صادراتی چین و دریای سیاه ضربدر متوسط نرخ حواله دلار نیمایی تعیین گردد.
(600+557)÷2×0.095×271.263 ~= 14.907 تومان

برخی دیگر این ۵ درصد تخفیف را محاسبه نمیکنند که بر اساس دستورالعمل ستاد تنظیم بازار، فرمول زیر درست تر است :
(600+557)÷2×27.126 ~= 15.678 تومان

البته در برخی از مواقع و عرضه ها  دیده  شد نرخ پایه را به گونه ای تعیین کردند که بر اساس همین فرمول اما با جایگزینی میانگین نرخ دلار هفتگی صرافی؛ یعنی دلار سنا؛ تعیین شده بود؛ اگر با این فرمول حساب کنیم،
(600+557)÷2×0.095×28.494 ~=15.646 تومان


همانطور که ملاحظه می فرمایید نرخ حدودی پایه در محدوده 15500-15600 تومان بوده و  در صورتی این عدد تایید بوده که عرضه تلفیقی را  شاهد نباشیم، در صورتی که عرضه تلفیقی به همراه عرضه داخلی را متصور باشیم بطور قطع نرخ پایه حداقل تا 1000 تومان افزایش را شاهد خواهیم بود.

آهن اینفو: آگاهانه خرید کنید