۱۵ آبان ۲ ساعت ۱۲:۰۳
افزایش جهانی صادرات سنگ آهن

۱۵ آبان ۲ ساعت ۱۱:۱۷
کف سازی قیمت اسلب جهانی

۰۶ آبان ۲ ساعت ۱۲:۵۹
افزایش قابل توجه سنگ آهن در چین

۲۹ مهر ۲ ساعت ۱۶:۲۷
کاهش قیمت سنگ آهن در چین

۲۶ مهر ۲ ساعت ۱۳:۵۸
کاهش صادرات فولاد هند

۲۵ مهر ۲ ساعت ۱۳:۴۰
وضعیت آرام بازار ورق چین