پیشنهاد قیمت الکترود در بازار داخلی چین در اواخر هفته گذشته در حدود ۷۷۹۴۳ یوان/تن برابر با ۱۱۲۹۹ دلار/تن تحویل درب کارخانه بوده است. این قیمت نسبت به سطوح هفته گذشته ۸.۳ درصد و نسبت به یک ماه قبل در حدود ۳۵ درصد افت را نشان می دهد.