طبق گزارشات، در اوایل هفته گذشته نرخ بیلت چین در بازار داخلی اوج پیدا کرد و تا تاریخ ۲۴ آگوست اصلاح گردید و نهایتا به سطح ۴۰۶۰ یوان/تن رسید.
طبق گزارشات، در اوایل هفته گذشته نرخ بیلت چین در بازار داخلی اوج پیدا کرد و تا تاریخ ۲۴ آگوست اصلاح گردید و نهایتا به سطح ۴۰۶۰ یوان/تن رسید. از طرف دیگر با افزایش محدودیت های زیست محیطی، تولید صنایع پایین دستی کاهش یافت و باعث شد تا تقاضا برای بیلت نیز ضعیف شود. بر اساس اخبار رسیده، در هفته گذشته، هزینه تولید چدن خام در تانگشان معادل ۲۱۷۹ یوان و هزینه تولید بیلت نیز ۲۹۸۳ یوان برآورد شده است که با در نظر گرفتن قیمت ۴۰۶۰ یوان در هر تن بیلت، حاشیه سود ۱۰۷۷ یوان را در اختیار فولاد سازان قرار می دهد که ۶ یوان نسبت به هفته گذشته افزایش یاافته است. مجموع کوره های بلند تانگشان در حدود ۱۶۴ بوده است ، که ۸۱ کوره متوقف بوده است. علاوه بر این حجم کوره های متوقف شده در حدود ۵۷ هزار و ۳۱۰ مترمکعب براورد شده است و تولید آن ها نیز به میزان ۱ میلیون ۱۷۵ هزار تن ارزیابی می شود. میزان بهره برداری از کوره های بلند در هفته ای که گذشت معادل ۶۱.۴ درصد بوده که نسبت به هفته قبل از آن، ۰.۴۴ درصد کمتر شده است. طبق آمار، حجم بیلت فروخته شده طی هفته گذشته روزانه حدودا ۴۰ هزار و ۵۰۰ تن و میانگین مصرف روزانه آن در ۹۶ کارگاه نورد قریب به ۴۶ هزار و ۵۰۰ تن اعلام شده است که نسبت به هفته گذشته ۲۲ هزار و ۴۰۰ تن کاهش پیدا کرده است. از سوی دیگر، موجودی انبارهای اصلی بیلت و بنادر تانگشان ۳۴۰ هزار و ۷۰۰ تن اعلام شده است که نسبت به هفته گذشته، ۱۲ هزار ۲۰۰ تن کاهش یافته است. در کل، علت افزایش شدید نرخ بیلت در هفته های گذشته، اصلاح های هفته قبل بوده است و این تمایل برای هفته آتی نیز ادامه دار خواهد بود. علاوه بر این، در هفته گذشته تانگشان مجددا آغاز تمهیدات زیست محیطی خود را از ۲۱ تا ۲۷ آگوست اعلام کرد. با توقف صنایع پایین دستی در تانگشان، تقاضای بیلت نسبتا ضعیف شد. همچنین ممکن است نرخ بیلت در هفته آینده به شدت تابع تصمیمات زمان آغاز محدودیت های تولید در زمستان باشد. بر اساس اعلام منابع خبری، قرار است که تمهیدات محدودیت تولید زمستان از ۶ روز دیگر آغاز شود.   گردآوری شده توسط آهن اینفو منبع: www.planner-group.com