گفته می شود که برای ممانعت از تغيير مسير فولاد صادراتي اوكراين به روسيه از اروپا و امريكا تحقيقاتي براي وضع تعرفه واردات از اوكراين آغاز شد.
گفته می شود که برای ممانعت از تغيير مسير فولاد صادراتي اوكراين به روسيه از اروپا و امريكا تحقيقاتي براي وضع تعرفه واردات از اوكراين آغاز شد. وضع تعرفه ثابت گمركي براي كلاف گرم، كلاف_سرد و محصولات پوششي دلیل اصلی این کار است كه از تاریخ 7 آگوست آغاز شده است. در سال گذشته واردات کلاف گرم روسيه 322,000 تن بوده است كه نسبت به 197,000 تن سال 2016 رشدی معادل 64 درصد داشته است. اين افزايش واردات عمدتا به دليل رشد دو برابري صادرات قزاقستان به روسيه بوده است. در سال 2017 صادرات كلاف گرم قزاقستان به روسيه چیزی در حدود 233,750 تن بود. این در حالي است که در سال 2016 این میزان تنها معادل 113,245 تن بوده است. همچنین گفته می شود که صادرات اوكراين در سال 2017 بدون تغيير نسبت به سال قبل، در حدود 86,912 تن اعلام شده است. به دليل این که قزاقستان به همراه روسيه ،بلاروس، ارمنستان و قرقيزستان، عضو كميسون اقتصادي أوراسيا است از تعرفه احتمالي در امان است و به همین دلیل اوكراين و چين به عنوان دو صادر كننده، مشمول تعرفه احتمالي خواهند بود. گرداوری شده توسط آهن اینفو به نقل از استیل مارکت