گفته می شود که با تضعيف شرايط بازار بيلت CIS تولید کنندگان این محصول تخفيف هايي را برای فروش بيلت ارائه كردند اما با اين حال خريدارن در انتظار قيمت هاي پايين تر هستند.
گفته می شود که با تضعيف شرايط بازار بيلت CIS تولید کنندگان این محصول تخفيف هايي را برای فروش بيلت ارائه كردند اما با اين حال خريدارن در انتظار قيمت هاي پايين تر هستند. به دليل تعطيلات مذهبي در خاورمیانه، تقاضا ضعیف شده است اما در شرق آسيا تقاضا شرايط مطلوب تري دارد. به گزارش متال اكسپرت، توليد كنندگان بیلت CIS تولیدات ماه سپتامبر خود را معادل 480 تا 490 دلار FOB درياي سياه / درياي آزف اعلام كردند كه 5 تا 10 دلار پايين تر از يك هفته گذشته می باشد. به گفته فعالان در بازار میزان تخفيف ها به اندازه اي نبود كه بتواند تقاضا را تحريك كند و همه فعالان بازار با دنبال كردن قيمت قراضه، انتظار قيمت هاي پايين تري را دارند. قیمت های پيشنهادي خريدارن شمال افريقا در حدود 465 تا 470 دلار FOB و نرخ پیشنهادي تركیه حتي پايين تر از این میزان است. صادر كنندگان بيلت CIS براي بازار فيليپين قیمت 530 دلار CFR را پيشنهاد کردند و محموله اي 40,000 تنی را نیز با قيمت فوق به شرق اسيا فروختند. همچنین گفته می شود عرضه به شرق اسيا با قیمتی در حدود 515 تا 525 دلارCFR تايلند و اندونزي اعلام است.   گرداوری شده توسط آهن اینفو منبع: استیل مارکت