کلاف گرم صادراتی Cis نسبت به 20 آگوست با 0.88 کاهش به 570-560 دلار در هر تن رسید.
آخرین تحولات کلاف گرم جهان (27 آگوست 2018):   نرخ کلاف گرم وارداتی اتحادیه اروپا نسبت به 22 آگوست با کاهش 3.6 درصد به 540-530 دلار در هر تن cfr رسید. کلاف گرم صادراتی Cis نسبت به 20 آگوست با 0.88 کاهش به 570-560 دلار در هر تن رسید. کلاف گرم وارداتی امارات نسبت به 14 آگوست با قیمت 605-600 دلار Cfr ثابت باقی ماند. نرخ کلاف گرم وارداتی ترکیه نسبت به 17 آگوست بدون تغییر و معادل 600-590 دلار Cfr بود. گرم صادراتی آمریکای لاتین با 600-590 دلار در هر تن فوب نسبت به 24 آگوست بدون تغییر مانده است. کلاف گرم صادراتی چین با 0.85 درصد افزایش نسبت به 24 آگوست، معادل 576 دلار فوب معامله می شود. نرخ کلاف گرم وارداتی جنوب شرق آسیا در مقایسه با 20 آگوست با 595-590 دلار در هر تن ثابت اعلام شد. نرخ کلاف گرم وارداتی ایران نسبت به 22 آگوست با 600-595 دلار Cfr ثابت ماند. کلاف گرم وارداتی عربستان سعودی نسبت به 14 آگوست با 610-605 دلار Cfr ثابت ماند.       آخرین تحولات کلاف سرد جهان (27 آگوست 2018):   کلاف سرد وارداتی اتحادیه اروپا نسبت به 22 آگوست بدون تغییر و با قیمت 640-620 دلار در هر تن cfr معامله می شود. کلاف سرد صادراتی Cis در مقایسه با 20 آگوست، با 0.16 درصد کاهش به 628-625 دلار فوب رسید. نرخ کلاف سرد وارداتی امارات نسبت به 14 آگوست با 680-675 دلار cfr ثابت ماند. قیمت کلاف سرد وارداتی ترکیه در مقایسه با 17 آگوست با 640 دلار cfr بدون تغییر اعلام شد. قیمت کلاف سرد صادراتی آمریکای لاتین نسبت به 24 آگوست با 675-670 دلار در هر تن فوب ثابت اعلام شد. کلاف سرد وارداتی ایالات متحده در مقایسه با 22 آگوست 0.56 درصد افزایش داشت و به 920-880 دلار cfr رسید. سرد صادراتی چین در مقایسه با 21 آگوست 0.41 درصد افزایش یافت و با قیمت 620-610 دلار فوب معامله گردید. نرخ کلاف سرد وارداتی ایران نسبت به 22 آگوست بدون تغییر ماند و با قیمت 640-630 دلار در هر تن cfr معامله شد.   متال بولتن 27 آگوست گرداوری شده توسط آهن اینفو