کارشناس فروش ورق سیاه، اسید شویی و اسلب

کارشناس فروش ورق روغنی

کارشناس فروش گالوانیزه و رنگی

آدرس شرکت: اصفهان، خیابان سجاد، خیابان سپهسالار، ساختمان شهر ارا، طبقه اول، واحد 3
۰۳۱۳۶۶۰۵۳۹۰      ۰۳۱۳۶۶۰۵۳۹۱      ۰۳۱۳۶۶۰۵۳۹۲      ۰۳۱۳۶۶۰۵۳۹۳

ahaninfochannel      ahan_info

« نفت محور » تلقی کردن ایران ، ندیده گرفتن واقعیت های میدانی است.
اروپا از نظر گاز به روسیه وابسته است و هیچ کشور وارد کننده انرژی، وابستگی تا این سطح را نمی پذیرد. راهبرد امنیتی اروپا در دهه آینده که با صراحت در اسناد مرتبط با چشم انداز امنیتی این قاره آمده است کاستن از این سطح از وابستگی است. اولین کشور تولید کننده گاز جهان ، امریکاست که آن را در داخل مصرف می کند و ظرفیت جدی برای صادرات ندارد. دومین کشور روسیه و سومین کشور ایران است و نگاهی به بقیه کشور های تولید کننده گاز ، به غیر از قطر ، دیگر تقریبا کشور جدی وجود ندارد. تولید گاز ایران ماه گذشته در پارس جنوبی ، به عدد نجومی ۶١٠ میلیون متر مکعب در روز رسید. طی روزهای آینده و نه هفته های آینده ، چهار فاز پارس جنوبی با ظرفیت ١٠٠ میلیون متر مکعب افتتاح میشود. صد و هشتاد میلیون متر مکعب گاز در بقیه مناطق تولید میشود. تا یک ماه آینده ، تولید گاز ایران به ٩٠٠ میلیون متر مکعب می رسد. هر هزار متر مکعب گاز معادل ۶.١۶ بشکه نفت ارزش حرارتی دارد گاز تولید شده در ایران معادل ۵.۵ میلیون بشکه نفت، ارزش حرارتی دارد. تولید گاز با میعانات گازی همراه است تا ماه آینده تولید میعانات گازی به عدد شگفت انگیز ٩۶٠ هزار بشکه می رسد. تولید گاز و میعانات تا آخر اسفند به عدد تکان دهنده ۶.۵ میلیون بشکه می رسد. دیر یا زود این گاز راهی اروپا میشود. با تکنولوژی های جدید برای صادرات گاز به اروپا دیگر نیازی به خطوط لوله نیست و از کشتی به راحتی استفاده میشود. ایران تنها کشوری است که می تواند به انحصار روسیه در تامین انرژی اروپا خاتمه می دهد. ایران را دیگر نبابد کشوری نفت محور تلقی کرد ایران کشوری« گاز محور »است. دکتر فشارکی که بزرگترین متخصص انرژی در غرب است و پیش بینی هایش در خصوص آینده بخش انرژی با صحت بالایی به واقعیت تبدیل شده در مقاله ای تاکید می کند ایران را باید منبعد کشوری « گاز محور است. پیش بینی های ایشان ۴۵ سال قبل در کلاس ، عمدتا تحقق یافت ، جزوه درس ایشان در ۴۵ سال قبل را به یک کارشناس « تحلیل گر بازار نفت » دادم ارزیابی ایشان این بود که از ١٠ پیش بینی ، ٧ پیش بینی به تحقق رسیده است. ایران سال هاست که در میادین نفت ، سرمایه گذاری نکرده است اما بروز ترین زیر ساخت را در بخش گاز دارد. ایران از این مرحله ، عبور می کند اروپا به گاز ایران عمیقا محتاج است و دیر یا زود گاز ایران راهی جهان میشود. ایران بزرگترین تمدن « گاز محور » جهان را پایه گذاری کرده است. « نفت محور » تلقی کردن ایران ، ندیده گرفتن واقعیت های میدانی است. از نظر راهبردی نمیشود یک کشور هم در زمینه نفت در جهان سرآمد باشد و هم در حوزه گاز!! گرداوری شده توسط آهن اینفو ۲۵ بهمن ۹۷