منابع در روز سه شنبه 19 مه،اعلام کردند،طی هفته ی گذشته،قیمت صادراتی کلاف سرد و گالوانیزه ی گرم،به دلیل منافع حاصله در بازار داخلی،افزایش یافته است.فعالان بازار در چین،قیمت های بالاتر صادراتی را به بهبود تقاضا در بازار داخلی و افزایش قیمت کلاف گرم در بالا دست،نسبت می دهند.

مقامات محلی در قطب فولاد سازی تانگشان چین،خواستار کاهش تولید پیش از برگزاری دو نشست مهم پارلمان شده اند.این اجلاس پارلمانی از 22 مه آغاز خواهند شد که منجربه  افزایش قیمت کلاف گرم در بازار داخلی شده است.

در تاریخ 19 مه،تخمین قیمت fastmarket،برای کلاف گرم بازار داخلی،تحویل درب کارخانه ای واقع در شرق چین، 3600-3570 یوان(502-506 دلار) بود.این قیمت نسبت به هفته ی قبل 5.6 درصد،افزایش یافته است. قیمت کلاف گرم، در تاریخ دوازدهم ماه مه، 3400-3390 یوان بود.

کلاف سرد

در تاریخ 19 مه روز سه شنبه،تخمین قیمت هفتگی fastmarket برای کلاف سرد صادراتی،فوب چین،470-460 دلار به ازای هر تن بود،که نسبت به قیمت 455-450 دلاری هفته ی قبل،15-10 دلارافزایش،مشاهده می شود.

براساس یافته های fastmarket،در طول هفته،چندین محموله کلاف سرد ارسالی ماه ژوئیه،به قیمت 460 دلار به ازای هر تن فوب چین،به جنوب شرق آسیا فروخته شده است.

منابع اظهار داشتند که تقاضای داخلی کلاف سرد،همچنان در حال بهبود است و تولیدکنندگان،دیگر تمایلی به تامین سفارشات خارجی ندارند.بازرگانی از تیانجین گفت:واردات حجم زیادی از کلاف گرم به چین،در چند ماه گذشته،نشانگر بهبود و رونق بازار و تقاضا برای فولاد تخت می باشد.

براساس گزارش های انجمن خودروسازی چین(CAAM)،صنعت خودروسازی چین،در ماه آوریل،شاهد افزایش فروش و رشد تولید بوده است،این پیشامد اولین بار است که در سال 2020،اتفاق افتاده است.

در تاریخ 15 مه،تخمین قیمت هفتگی fastmarket برای کلاف سرد در بازار داخلی،ارسالی از شرق چین،3850-3770 یوان به ازای هر تن بوده است.که نسبت به قیمت 3810-3740 یوانی تاریخ هشتم ماه مه،40-30 یوان افزایش قیمت مشاهده می شود.

روز سه شنبه ،19 مه،کارخانه ی فولاد و آهن بنشی،واقع در لیونینگ برای محموله های کلاف سرد ارسالی ماه ژوئیه، قیمت 485 دلار به ازای هر تن فوب،ارائه داده است.که افزایش قیمت 10 دلاری نسبت به قیمت 475 دلاری هفته ی گذشته،مشاهده می شود.

کلاف سرد دیگر کارخانه های چین،به قیمت 480-475 به ازای هر تن فوب چین،در دسترس بودند،درحالیکه فعالان بازار تخمین می زنند که تولید کنندگان کلاف سرد،از روز سه شنبه،دیگر قیمت های 470 دلاری به ازای هر تن فوب چین را نخواهند پذیرفت.

گالوانیزه ی گرم

روز سه شنبه،تخمین قیمت هفتگی fastmarket،برای گالوانیزه ی گرم 1 میلیمتری صادراتی،فوب چین،530-510 دلار به ازای هر تن بود.حدود 15-5 دلار به ازای هر تن نسبت به قیمت 515-510 دلاری هفته ی قبل،افزایش قیمت صورت گرفته است.

این منابع افزودند که طی هفته ی قبل،محموله ای از یک محصول ارزیابی شده،ارسالی  ماه ژوئیه،به قیمت  دلار به ازای هر تن فوب به جنوب شرق آسیا فروخته شد.تاجری از ژجیانگ اظهار کرد:کارخانه های مختلف،به دلیل بهبود قابل توجه تقاضای داخلی و رونق بازار در داخل کشور،هیچگونه پیشنهاد صادراتی را ارائه ننمودند.

همان تاجر اضافه کرد:چندین تولید کننده ی گالوانیزه ی گرم،پس از اینکه به مقدار فروش و سود بالایی دست یافتند،میزان تخصیص به بازار صادراتی را کاهش دادند.

منابع اظهار کردند که براساس برآورد فعالان بازار، از روز سه شنبه،احتمال پذیرش قیمتی پایین تر از 530-525 دلار به ازای هر تن،برای محصولات ارزیابی شده،بسیار پایین است.و بعید است کارخانه ها همچین پیشنهاداتی را بپذیرند.

روز سه شنبه،کارخانه ی فولاد بنشی محموله های ارسالی ماه ژوئیه،گالوانیزه ی گرم با پوشش 140 گرم روی و بدون گل  را،به قیمت 560 دلار به ازای هر تن فوب،عرضه کرد.که نسبت به قیمت 550 دلاری هفته ی قبل،10 دلار افزایش قیمت مشاهده می شود.این قیمت معادل 545 دلار به ازای هر تن فوب برای گالوانیزه ی گرم با پوشش روی120 گرمی،می باشد.

براساس شنیده های fastmarket،یکی دیگر از کارخانه های بزرگ واقع در شمال چین، برای محصول ارزیابی شده ی خود،قیمت 530 دلار به ازای هر تن فوب چین،را درخواست داده است.

 

ترجمه اختصاصی از آهن اینفو