اطلاعات محصول
کد محصول 39
کارخانه خودرو شهرکرد
حالت رول
محل تحویل کارخانه
عرض 1000
ضخامت 0.4
تغییرات قیمت