اطلاعات محصول
کد محصول 42
کارخانه خودرو شهرکرد
حالت رول
محل تحویل کارخانه
عرض 1250
ضخامت 0.6
تغییرات قیمت