اطلاعات محصول
کد محصول 46
کارخانه خودرو شهرکرد
حالت رول
محل تحویل کارخانه
عرض 1250
ضخامت 0.8
تغییرات قیمت
تغییرات بورس "G"