اطلاعات محصول
کد محصول 464
کارخانه هرمزگان
ضخامت 200
تغییرات قیمت