اطلاعات محصول
کد محصول 49
کارخانه خودرو شهرکرد
حالت رول
محل تحویل کارخانه
عرض 1000
ضخامت 1
تغییرات قیمت