اطلاعات محصول
کد محصول 50
کارخانه شهرکرد
حالت رول
محل تحویل کارخانه
عرض 1250
ضخامت 1
تغییرات قیمت