اطلاعات محصول
کد محصول 51
کارخانه خودرو شهرکرد
حالت رول
محل تحویل کارخانه
عرض 1000
ضخامت 1.25
تغییرات قیمت