اطلاعات محصول
کد محصول 53
کارخانه خودرو شهرکرد
حالت رول
محل تحویل کارخانه
عرض 1000
ضخامت 1.50
تغییرات قیمت