اطلاعات محصول
کد محصول 532
کارخانه خودرو شهرکرد
حالت رول
محل تحویل کارخانه
عرض 1250
ضخامت 0.4
تغییرات قیمت
تغییرات بورس "G"