اطلاعات محصول
کد محصول 54
کارخانه خودرو شهرکرد
حالت رول
محل تحویل کارخانه
عرض 1250
ضخامت 1.5
تغییرات قیمت