اطلاعات محصول
کد محصول 545
کارخانه نورد و لوله اهواز
گرید St37
طول 0
ابعاد 0
محل تحویل کارخانه
عرض 600
ضخامت 2
تغییرات قیمت
تغییرات بورس "HC"