اطلاعات محصول
کد محصول 577
کارخانه خرم آباد
گرید St37
طول 6000
ابعاد 0
محل تحویل کارخانه
عرض 1250
ضخامت 30
تغییرات قیمت
تغییرات بورس "HR"