اطلاعات محصول
کد محصول 58
کارخانه تاراز
حالت رول
محل تحویل کارخانه
عرض 1000
ضخامت 0.5
تغییرات قیمت