اطلاعات محصول
کد محصول 64
کارخانه تاراز
حالت رول
محل تحویل کارخانه
عرض 1000
ضخامت 0.7
تغییرات قیمت