اطلاعات محصول
کد محصول 65
کارخانه تاراز
حالت رول
محل تحویل کارخانه
عرض 1250
ضخامت 0.7
تغییرات قیمت