اطلاعات محصول
کد محصول 651
کارخانه توان آور آسیا
حالت شیت فابریک
محل تحویل انبار اصفهان
عرض 700
ضخامت 0.30
تغییرات قیمت
تغییرات بورس "T"