اطلاعات محصول
کد محصول 655
کارخانه دشتستان
حالت رول
محل تحویل انبار اصفهان
عرض 1250
ضخامت 1
تغییرات قیمت
تغییرات بورس "G"