اطلاعات محصول
کد محصول 66
کارخانه تاراز
حالت رول
محل تحویل کارخانه
عرض 1000
ضخامت 0.8
تغییرات قیمت