اطلاعات محصول
کد محصول 67
کارخانه تاراز
حالت رول
محل تحویل کارخانه
عرض 1250
ضخامت 0.8
تغییرات قیمت