اطلاعات محصول
کد محصول 679
کارخانه دشتستان
حالت رول
محل تحویل کارخانه
عرض 1250
ضخامت 0.4
تغییرات قیمت