اطلاعات محصول
کد محصول 68
کارخانه تاراز
حالت رول
محل تحویل کارخانه
عرض 1000
ضخامت 0.9
تغییرات قیمت