اطلاعات محصول
کد محصول 686
کارخانه دشتستان
حالت رول
محل تحویل انبار اصفهان
عرض 1000
ضخامت 0.7
تغییرات قیمت