اطلاعات محصول
کد محصول 687
کارخانه دشتستان
حالت رول
محل تحویل انبار اصفهان
عرض 1250
ضخامت 0.7
تغییرات قیمت