اطلاعات محصول
کد محصول 690
کارخانه دشتستان
حالت رول
محل تحویل انبار اصفهان
عرض 1000
ضخامت 0.8
تغییرات قیمت