اطلاعات محصول
کد محصول 691
کارخانه دشتستان
حالت رول
محل تحویل انبار اصفهان
عرض 1250
ضخامت 0.8
تغییرات قیمت