اطلاعات محصول
کد محصول 694
کارخانه دشتستان
حالت رول
محل تحویل انبار اصفهان
عرض 1000
ضخامت 0.9
تغییرات قیمت