اطلاعات محصول
کد محصول 695
کارخانه دشتستان
حالت رول
محل تحویل انبار اصفهان
عرض 1250
ضخامت 0.9
تغییرات قیمت